top of page

Bildiri Gönderim Kuralları

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

(Sayfanın altındaki BİLDİRİ KAYIT FORMU'nu göndermeniz zorunludur. Bildirinizi hazırlarken sayfanın altında verilen taslakları incelemeyi unutmayınız!!!)

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Kongre, tıp ve sağlık alanındaki çalışmaları kapsamaktadır. Herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

“Makalelerin etik, bilimsel, yasal vb. kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.”

Yazım Kuralları

 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Ahmet Yıldız

 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Karabük

 • Özet başlığının ilk harfleri büyük yazılmalı ve başlıkta mümkün olduğunca kısaltma kullanılmamalıdır.
  Örn: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx

 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

 • Özet; amaç, materyal ve metot, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 150-300 kelime arasında olmalıdır.

 • Özetler yurt içinden katılanlar için Türkçe ve İngilizce, yurtdışı katılımlar için sadece İngilizce olarak kabul edilecektir.

 • Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili 3-5 adet anahtar sözcük eklenmelidir.

 • Kongremiz Doçentlik Kriterleri’ne UYGUN olup, Akademik Teşvik Kriterlerine UYMAMAKTADIR.

 • Kabul edilen bildiriler ÖZET METİN ve istenilirse TAM METİN olarak kongre kitabında yayınlanacaktır. Yazı ile ilgili bilimsel, etik ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

 • Özetlerinizi word/doc formatında belirtilen tarihine kadar kongre mail adresine göndermeniz gerekmektedir.

 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Bildirilerin değerlendirmesi Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.

 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Tam Metin Bildiri Gönderim Kuralları

 • Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur.

 • Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 3 Ekim 2022 tarihine kadar medicalcongress2022@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 

 • Tam metin kaynaklar dahil 6 sayfayı geçmemelidir. Tam Metin ana başlıklar özet ile aynı şekilde olmalıdır.

BİLDİRİ KAYIT FORMU

ORJİNAL/ARAŞTIRMA
ÇALIŞMALARI İÇİN TASLAK

DERLEME/OLGU
ÇALIŞMALARI İÇİN TASLAK

bottom of page